Farveterapi


er ikke et nyt fænomen

Farveterapi blev brugt allerede for 4000 år siden af egypterne.
I templerne var der områder, hvor værelserne var malet i forskellige farver og vinduerne vendte mod syd. Man sad i disse rum og lod sig belyse af sollyset som reflekteredes fra de farvede vægge og opnåede dermed en ønsket terapeutisk effekt.

I nyere tid har videnskabsmænd som Wolfgang Goethe, Niels Finsen og Rudolf Steiner beskæftiget sig med farvers helbredende påvirkning.
Niels Finsen fik således Nobelprisen i 1903 for sin opdagelse af sollysets og det ultraviolettes lys’ evne til at helbrede hudsygdomme.
Helt alment anvender man i dag også belysning med dybblå farve til at helbrede gulsot hos spædbørn.
Endelig kan nævnes, at man i nogle fængsler i USA har indrettet et rum med en klar, stærk pink farve til beroligelse af meget voldelige fanger. Når en stærkt aggressiv fange anbringes i det lyserøde rum, kan der allerede efter 3 sekunder måles afspænding og svækkelse af musklerne. Dette virker hurtigere end beroligende medicin. Efter ca. 15 min. er de rolige og til at komme i kontakt med.

Farver er – set ud fra en rent teknisk synsvinkel – elektromagnetiske energibølger, der via øjet går videre som elektriske impulser til kirtler i hjernen, som regulerer hormoner og andre biokemiske processer i kroppen.
Farver opstår ved brydning af lyset. Brydningerne, giver forskellige farver.
Forestil dig en våd sommerdag, regnen er så småt ved at stilne, og solen bryder frem. Regnbuen viser sig nu på himlen, bestående af millioner af små vandpartikler, hvori lyset brydes og derved frembringer alle regnbuens farver. Det er akkurat, som at se gennem et prisme, hvor prismets facetter bryder lyset, og via denne brydning frembringer forskellige farver.

Farvers energi er af samme type som røntgenstråler og radiobølger.
Alt i naturen har hver sin form for elektromagnetisk svingningsfrekvens, både planter, dyr og mennesker. Ligesom svingningsfrekvensen/bølgelængden afgør, hvorvidt svingningerne danner energi, der bliver til radiobølger eller røntgenstråler, så er det også den enkelte farves svingningsfrekvens, der afgør, hvorvidt den bliver til rød eller blå farve. Rød har den langsomste svingningsfrekvens, mens violet har den hurtigste.
Farver med lave frekvenser er dem, vi i daglig tale kalder varme farver, mens farver med høje frekvenser normalt kaldes kolde farver.

Hver enkelt farves specifikke svingningsfrekvens, påvirker os forskelligt.
Alt efter hvilken energifrekvens en farve udsender, vil den påvirke os enten med livskraft og varme eller med kølighed og ro.
Blinde mennesker kan således registrere forskellige farver via disses svingningsfrekvenser, fordi deres energi afgiver forskellig temperatur.
Farverne stiger i energifrekvens, jo højere oppe i regnbuen de optræder.
Således er fx gul på trods af sin varme natur, højere i sin svingningsfrekvens
end rød og orange.

Farver opstår altså grundet subtile forandringer i atmosfære trykket.
Denne ændring i tæthed registreres ikke kun i øjet, men også på huden eller overfladen af alle levende mekanismer. Rent faktisk kan folk der ikke kan se kan reagere på farver på samme måde som folk der kan se.
Man vurderer at ca. 90 % af de sanseoplysninger der er til rådighed for hjernen kommer via øjnene.
Man kender lysets betydning for dannelsen af D-vitamin ,og dets betydning på det hormonelle system i forbindelse med vinterdepression.

I farveterapien anvendes det naturlige farvespektrums farver hvilket vil sige: rød, orange, gul, grøn, turkis blå, violet, magenta rød. Som beskrevet har de røde farver de længste bølgelængder, de laveste frekvenser og mindst energi, mens de violette farver har de korteste bølgelængder, de højeste frekvenser og mest energi. Energi i sollys har alle farvebølgelængder fra ultraviolet til infrarød i næsten ligelig fordeling. Vi kan se en genstands farvers farver, når vores øjne tolker bølgelængder af lyset som genspejles.
Generelt udsætter den røde ende af spektret kroppen for spænding, mens den blå ende af spektret gør kroppen mere afslappet. Farver er med til at præge vores påvirkning, de er forbundet med fysiske og psykiske associationer, som er grundlagt lige fra den tidlige barndom.
Farveterapi kan benyttes via ting man omgiver sig med i hverdagen (tøj, farver i hjemmet), gennem apparater som giver bestemt farve, eller gennem visualisering.
Farveterapi lys er lamper, der udsender det fulde farvespektrum, og som er installeret bag farvede filtre.

Sådan bruges farver i vores hverdag
Rent praktisk benyttes farvernes egenskaber også til at sende specifikke signaler og aktivere bestemte emotionelle stemninger, både hos mennesker og dyr.
Den grønne farve benyttes f.eks. på eksamensborde for at skabe en tryg stemning for eksaminanden, fordi man ved, at grønt virker beroligende. Det gør den fordi den, via aktivering af bestemte kirtler i hjernen, igangsætter produktion af bestemte signalstoffer og hormoner.
Front væggen i hestetransporter er som regel blå eller grønne for at berolige hesten under køreturen.
Grøn omtales som ”håbets farve”. Forårets komme annonceres af de grønne blades udspring på buske og træer. Og håbet vækkes i os. Alt får nyt liv, jorden er vågnet af sin vintersøvn, snart står sommeren, de dejlige lyse nætter og sommer ferien for døren. Grøn er også en nærende og livskabende farve. Vi kalder det f.eks. at have ”grønne fingre”, når det lykkes at få noget til at gro. Grøn er nok den farve i hele farvespektret, der oftest associeres med positive virkninger. Samtidig skal nævnes, at grøn også associeres med ubehagelige oplevelser. Vi bruger f.eks. betegnelsen at noget er ”giftiggrønt”, når der er noget, vi ikke kan lide. Grøn er forbundet med bitterstoffer i planter og grøntsager og f.eks. sure grønne æbler. I mellem- menneskelige relationer taler vi om, at man bliver ”grøn af misundelse”, hvilket signalerer, at vi ikke under et andet menneske, dets succes. Vi bruger udtrykket at være ”mavesur”, når nogen er ubehagelige, hvilket relaterer direkte til den grønne galdesaft i galdeblæren.
Det vil altid være det enkelte menneskes individuelle oplevelse af farven, i den specifikke situation, der afgør, hvorledes farven perciperes og hvordan der handles på forståelsen af farven i den givne situation.

Hvis du har behov for at tilføre dig selv noget mere energi, tiltrække kærlighed, spiritualitet samt beskyttelse til din hverdag, anbefaler jeg nogle farve-visualiserings-øvelser der vil styrke den proces, nedenunder står farvernes betydning
som helhed beskrevet.  Du finder øvelserne her.