Jordstråling


Hele vor klode afgiver en ganske svag stråling, som ligger i to usynlige krydsgitre i jorden. Det ene krydsgitter kaldes Hartmann-gitter. Disse linier eller årer går syd-nord og øst-vest. Diagonalt (på skrå) af disse årer går et andet krydsgitter kaldet Curry-gitter. Gitrene er opkaldt efter de videnskabsmænd, som opdagede dem. Afstanden mellem de parallelle linier/stråleårer i disse gitre kan variere meget fra egn til egn – helt fra under en halv meter til flere meter. Farlig stråling er også betydelig fra vandårer (som mange boliger dog ikke har) og i nogen grad fra gamle forskydninger/jordforkastninger i terrænet.

Jordstråling trænger igennem alt. Opmåler man åresystemerne nede i stueetagen, er de det samme på eksempelvis 30. etage. Enkelte stråleopmålere måler kun efter vandårer – det er helt galt, da farlig stråling fra de to gitre er langt mere udbredt. En sådan opmåler kan fritage et helt hus for stråling på trods af, at det er hårdt ramt af de to gittersystemer og beboernes helbred bliver hurtigt nedbrudt. Jeg har selv været ude for sådan opmåling.

Man siger, at en tredjedel af alle personer kan måle jordstråling (med et par bøjede stålpinde eller et pendul), blot de får oplyst fremgangsmåden. En anden tredjedel kan lære det, blot de øver sig. Den sidste tredjedel vil aldrig kunne lære det, da de mangler koncentrationsevnen – de kan ikke udelukke alt andet fra deres tanker, og det er en absolut nødvendighed for rigtig måling.

Overalt hvor de to gitre krydser sig selv – eller hinanden – er det usundt at sove fast. Hvis gitrene desuden krydses af vandårer (de værste) er det helt galt. Når en person sover fast, hvor der er jordstråling, generes blodomløbet hver nat – år efter år. Blodårerne trækker sig lidt sammen under de mange timer i sengen, og om dagen åbner de sig så igen, men med tiden åbner de sig mindre og mindre, og der kommer ikke nok næring til området. I den del af legemet, som er påvirket af strålingen, bliver legemets immunforsvar langsomt nedbrudt, så diverse sygdomme kan udvikle sig, alt efter hvad den enkelte person er disponeret for. Eksempelvis gigt, kolde ben, hovedpine om morgenen, en arm eller et ben som ikke fungerer normalt, kræft m.m.

Vi mennesker er ikke lige stærke i vort immunforsvar og derfor heller ikke lige modtagelige for påvirkning af de farlige jordstråler. Grundene til vor modtagelighed er sikkert mange. De kan eksempelvis være arvelige, påvirkning af diverse stoffer på jobbet, en forkert kost, en negativ livsholdning, depression, stres m.m. Forskellen viser sig også ved, at nogle får gigt, andre får kræft og atter andre får blodpropper, forhøjet blodtryk eller dårlige nerver. Det med at folk har åreforkalkning er ofte noget pjat. Det er strålingen, som har trukket årene sammen. Senest 3 uger efter at en EFFEKT er sat op, føres blodet normalt rundt igen.

En kraftig henstilling til dem, som har fået konstateret kræft. Sov aldrig mere på det sted hvor I har sovet fast de senere år, før sygdommen blev konstateret, og lad ikke andre sove der vedvarende. Jeg ville ønske, at alle sygehuse blot ville give denne henstilling til alle kræftpatienter, når de bliver udskrevet, men så langt er vi desværre ikke kommet endnu.

Hvad forstår man ved miljø og jordstråler?

Miljøstråler:
Miljøstråler er menneskeskabt elektromagnetisk stråling, der kan være skadelig for mennesker, dyr og planters organisme.

De dannes fra alle de elektriske installationer, som vi omgiver os med i hverdagen. Her kan nævnes: Køle/fryseskabe, mikrobølgeovne, højtalere, clockradio, TV, EDB, kopimaskiner, laserprintere, magnetlamper, vandsenge, magnettæpper, højspændings-ledninger, S-tog, radaranlæg, transformatorstationer, TV-sendemaster m.m.. Hertil kommer også atomsprængninger samt nedfald fra kernekraftuheld. Hvis ens immunsystem ikke er på “toppen” bliver man hurtigere påvirket af de menneskeskabte stråler. Vi må heller ikke glemme Radonopsvining i beboelser, det er et større problem end i umiddelbart får oplysninger om.

Jordstråler:
Ved jordstråler forstås de stråler fra jordens indre, som skader den menneskelige organisme. Jordstråler er også en form for elektromagnetisk stråling. De kan sammenlignes med radioaktiv stråling fra jorden, dvs. de er allestedsnærværende, og de har den egenart, at de uhindret trænger gennem alt materiale, og derfor kan de måles i nøjagtig sammen intensitet ved jordoverfladen som øverst i et højhus. De mest typiske stråletyper betegnes vandårer, Hartmann- og Currystråler, og kosmiske stråling.

Det elektromagnetiske spektrum omfatter gamma, røntgenstråling, ultraviolet lys, synligt lys, infrarød stråling samt radiobølger. Synligt lys udgør kun et meget lille område af det elektromagnetiske spektrum. Jorden modtager elektromagnetisk stråling af alle bølgelængder fra rummet, men kun det synlige og ultrakorte radiobølger kan trænge gennem atmosfæren.

Vandårer:
Er f.eks. brudspalter som er fyldt op med grus og sten. Regnvand siver ned i undergrunden, hvor der dannes et netværk af ganske små vandårer, der igen føres sammen til større vandførende lag i undergrunden. Disse vandførende lag kan have en skadelig indflydelse på alle levende organismer. På vandets vej i undergrunden findes snævre passager, hvor vandet presses igennem, og det er her, der opstår gnidningsmodstande med energier, der stråler lodret opad. Jo større pres der er på vandet, jo mere kraftig og skadelig er strålingen.

Andre skadelige jordstråler:
Jordforkastninger er brudspalter eller forskydninger i undergrunden, som udløser spændinger og irritationszoner, og kan derfor være skadelige.

Kosmisk stråling er stråling, som kommer udefra rummet, dvs. stråling som trænger ind gennem jordens atmosfære.

Hvor skadelige er strålerne:

Der er en masse ubehag og følgesygdomme, hvis man opholder sig i længere tid ad gangen i de her nævnte miljø- og jordstråler. Dette gælder specielt placeringen af ens seng, lænestol eller arbejdsplads.

Sygdomsbilledet spænder vidt, afhængig af bestrålingen, og om ens immunforsvar er på „toppen” eller helt i “bund”.

Her kan nævnes f.eks. søvnforstyrrelser, hovedpine, ledsmerter, muskelsmerter, astma, bronchitis, sengevædning, aggressivitet, eksem, cancer, prikken og stikken i hele kroppen, samt besvær med at optage vitaminer og mineraler.

Kan de lokaliseres?:

Ja – absolut! – Der benyttes fortrinsvis vinkelpinde, som ved udslag afslører, hvor der findes skadelig jordstråling. Er husets kat vild med at ligge i din seng eller stol, bør De overveje at få foretaget en opmåling, da katte, bier og myrer foretrækker bestrålede opholdssteder, hvorimod hunde og geder undgår disse.

Kan de neutraliseres:

Ja, ved korrekt opmåling kan strålerne i de fleste tilfælde neutraliseres af kobbertråd, sekskantede opretstående klare bjergkrystaller eller mark/strandsten som er stillet/begravet i korrekte vinkler/afstande og vigtigst at polerne på stenene harmonerer overens med hinanden, ellers er der ingen eller ihf begrænset virkning.

Efter mange undersøgelser af apparater som er i handelen i Danmark, at virkningen er MEGET tidsbegrænset. Det er alt for farligt at ligge i et bestrålet felt og håbe på at apparatet virker. Det er med livet som indsats. Flyt sengen/stolen – og bevar helbredet.