Livsguidning


Kan være en kombination af empatisk samtale, soul-coaching, healing, tankefelts-terapi, clairvoyance, ja, alt hvad der skal til for at åbne op ind til din indre kerne så du ikke bare får svar fra det spørgsmål eller den smerte, der måske “kun” er den synlige del af dit “isbjerg”, – men at der bliver en ro i dig til at dykke ned og finde årsagen til hvorfor du er (her) hvor du er i livet lige NU – og hvordan du bliver guidet videre på din rejse, samt hvad du skal være udstyret med for at undgå måske gentagne “faldgrupper” eller køren i ring, så du får den viden med i bagagen som du har brug for lige NU.

En Livsguidning er altid meget personlig, og for at nå dybden i dig kræver det du slipper al kontrol i dit nærvær, derfor er der fysisk bare dig og mig til stede under seancen, – også børn med “beskyttende” forældre. Jeg “stiller ind” på dig og din sjæls-energi, hvem er du? hvorfor går du igennem det du oplever lige nu,- hvordan kommer du videre i det liv du ønsker, f.eks. arbejdes der meget med hjerte-energien hvis der ønskes en åbning ind til hvad dit formål og dermed din lykke-frembringelsen i livet er, – eller en bedre forståelse for og af dit dyr.

Jeg arbejder med den lyse, lette og positive energi.
Selv knap så positive emner vil blive afleveret på en måde så du finder en positiv mening med hvorfor du gennemgår dette i dit liv lige nu.
Uanset hvad eller hvem der end kommer igennem til mig i en sitting, forsøger jeg at formidle budskabet videre til dig på en kærlig måde, så du kan bruge det nu eller senere, og dermed komme videre i dit liv.
Har du en sorg du bærer på, – er det også vigtigt den får lov til at vise sig, den skal ikke fortrænges og glemmes, som kan være fremgangsmåden andre steder, men hentes den ikke frem i lyset og bearbejdes så du får fred i sindet med følelsen, vil den vise sig senere i livet, – ofte fysisk evt via migræne, søvnbesvær, smerter i ryg/lænd, tarmproblematikker, – og ved skyldfølelser sygdomme der er langt værre.

I en LIVSGUIDNING kan du også vælge emnet, vi skal tale om. Det kan være en god måde at få belyst en personlig situation på. Du har måske brug for en udenforstående at tale med for at komme igennem en svær tid. Skilsmisse, sorg, en svær hverdag, lavt selvværd eller noget helt andet. Emnerne, jeg møder er mange, og du behøver ikke bestemme dig for emnet, en guidning kan være noget, du har brug for en enkelt gang, men det kan også være et forløb over en længere periode, alt efter hvad du har brug for. Spørg, hvis du er i tvivl.