Registreret Alternativ Behandler / RAB


DK-Kinesiolog samt Dyrekinesiolog Deborah Frankfurth, der er medlem af branche-organisationen Danske Kinesiologer er Registreret Alternativ Behandler (RAB) i henhold til den nye lov om Registreringsordning for Alternative Behandlere udformet af Sundhedsstyrelsen.

Registreret Alternativ Behandler er en beskyttet titel.

Formålet med loven er at styrke brugerens sikkerhed ved at anvende alternativ behandling. Som Registreret Alternativ Behandler skal kinesiologen føre journal og desuden følge god klinisk praksis, som f.eks. at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke og at overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde lægeordineret behandling.
Endvidere er der også i loven krav om videreuddannelse.

For at blive Registreret Alternativ Behandler skal kinesiologen som minimum have mindst 660 timers uddannelse indenfor kinesiologi, anatomi og fysiologi, sygdomslære, psykologi, sundhedslovgivning samt kendskab til mange andre alternative behandlingsformer.
For en DK-Kinesiolog er uddannelsen på minimum 810 timers uddannelse.

Deborah Frankfurth har udover uddannelsen som DK-Dyre/-Kinesiolog, praktiseret som Holistisk Livs-Guide (Life-Coach) siden 1980.

Kinesiologien er en unik behandlingsform, grundet de utallige anvendelsesmuligheder, som udføres via muskeltest, hvor man derigennem præcis afgør hvor grundproblemet ligger/er. Samtidig kan det via muskeltesten afgøres hvilken individuel behandling, der kan fjerne ubalancerne og øge energien og give dig din fulde og optimale styrke (Qi) tilbage.
Der bliver taget hånd om både fysiske, kemiske/ernæringsmæssige, psykiske og energimæssige forhold.

Med kinesiologien kommer vi således rundt om alle de problematikker, der kan være årsag til den enkeltes problem, og som noget helt unikt er kinesiologi netop på grund af muskeltesten fuldstændig tilpasset den enkelte person eller dyr, – og netop derfor, valgte jeg at supplere med kinesiologien, som et unikt “værktøj” til mine andre behandlingsformer.

På Danske kinesiologers hjemmeside www.kinesiologi.dk kan man læse mere om kinesiologi, dens anvendelsesmuligheder, samt hvilke uddannelseskrav, der stilles til kinesiologer.