Holistisk Sommerfestival 2014


20 års jubilæum – Glæd dig!

Fra Fredag d. 27 Juni til Onsdag d. 2 Juli afholdes Holistisk Sommerfestivalen igen på Bosei Idrætshøjskolen på sydsjælland.

Jeg afholder min workshop Holistisk forståelse af relationen mellem menneske og dyr Lørdag d. 28 Juni.

Workshoppen vil tage højde for deltagernes behov og ønsker.

Eventuelle emner der kan belyses:

– Bevidst dyrehold.
– Foder, miljø, adfærd.
– Dyr og “energi-medicin”
– Holistisk sammenhæng mellem dyr og ejer.
– Egenindsigt via dit dyr.
– “Har du talt med dit dyr i dag?”

Telepati-Workshop tilbydes deltagere der ønsker at mestre “kunsten at kommunikere med dyr” – en indvielse i hjertebevidsthed.
Her lærer du hvorledes du indstiller din egen indre “radio”, til kanalen for kollektiv bevidsthed på hjerte-frekvens-niveau.
Ved denne gen-aktivering tilegnes evnen til empatisk non-verbal kommunikation med din krop, dine medmennesker,
dyr, naturen og moder jord.
“Din oplyste hjerne sidder i hjertet”. – ved deltagelse medbringes fotos af dyrene du ønsker der bliver kommunikeret med.